FISH & CISH
VA-0001-5

VA-0001-5

VisionArray® HPV Chip 1.0 5 tests

 

 
VA-0005-10

VA-0005-10

VisionArray® MYCO Chip 2.0 10 test

 

 
Scheda tecnica
IT
Conformità CE
IT EN
VA-0005-50

VA-0005-50

VisionArray® MYCO Chip 2.0 – 50 test

 

 
Scheda tecnica
IT
Conformità CE
IT EN
VI-0001-50

VI-0001-50

VisionArray® FFPE DNA Extraction Kit 50 test

 

 
Scheda tecnica
IT
Scheda sicurezza
IT
Conformità CE
IT EN
VI-0002-50

VI-0002-50

VisionArray® Cytology DNA Extraction Kit 50 test

 

 
Scheda tecnica
IT
Scheda sicurezza
IT
Conformità CE
IT EN
VK-0003-50

VK-0003-50

VisionArray® Detection Kit 50 tests

 

 
Scheda tecnica
IT
Scheda sicurezza
IT
Conformità CE
IT EN