IMMUNOISTOCHIMICA
PEP956L

PEP956L

Carezyme II Pepsin 100 ml

 

 
Scheda tecnica
IT
Scheda sicurezza
IT
Conformità CE
IT EN
PWB941M

PWB941M

PBS 10XIMMUNOcare - 500ml

 

 
Scheda tecnica
IT
Scheda sicurezza
IT
Conformità CE
IT EN
PX968H

PX968H

Peroxidase Blocking Reagent Peroxidazed 1 - 25 ml

 

 
Scheda tecnica
IT
Conformità CE
IT EN
PX968M

PX968M

Peroxidase Blocking Reagent Peroxidazed 1 - 500 ml

 

 
Scheda tecnica
IT
Conformità CE
IT EN
PX968MM

PX968MM

Peroxidase Blocking Reagent Peroxidazed 1 -1000 ml

 

 
Scheda tecnica
IT
Conformità CE
IT EN
PX970LH

PX970LH

Peroxidase Blocking Reagent Peroxidazed 1 Diluent - 125 ml

 

 
Conformità CE
IT EN